3 formy podstawowe czasownika Partizip Perfekt

Kreuzworträtsel

Kliknij na liczbę porządkową tj. 1 i wpisz hasło, następnie kliknij na dodaj (enter) i przejdź do kolejnego hasła.
Jako podpowiedzi do haseł podane została 2 forma podstawowa czasownika należy w krzyżówkę wpisać 3 formę podstawową.
1                 2       3            
              4             5       
       6                         
7                                
                       8         
    9                            
                 10              11   
      12                          
                  13              
    14                            
                         15       
      16         17                   
  18                              
                19       20        21     
22            23                      
                              
        24                        
   25                             
                  26              
     27        28      29                30   
    31                            
              32         33           
   34                             
  35                              
                              
          36                      
                              
                    37            
  38