Test zamknięty

Teste dich selbst!
Wybierz rodzajnik nieokreślony.
W nawiasach podano rodzajnik określony odpowiadający rodzajnikowi nieokreślonemu!

Zurück


1. Das ist ...... Kind.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

2. Das ist ...... Herd (kuchenka).
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

3. Das ist ...... Buch.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

4. Das ist ...... Studentin.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

5. Das ist ...... Tisch.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

6. Das ist ...... Toilette.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

7. Das ist ...... Museum.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

8. Das ist ...... Meer (morze)
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

9. Das ist ...... Kino.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

10. Das ist ...... Hotel.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

11. Das ist ...... Rathaus (ratusz).
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

12. Das ist ...... Lampe.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

13. Das ist ...... Bluse.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

14. Das ist ...... Fenster.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

15. Das ist ...... Satz.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

16. Das ist ...... Bild.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

17. Das ist ...... Auto.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

18. Das ist ...... Geld.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

19. Das ist ...... Bier.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

20. Das ist ...... Kaffee.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

21. Das ist ...... Mantel.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

22. Das ist ...... Heimat.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

23. Das ist ...... Sporthemd.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

24. Das ist ...... Schiff.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)

25. Das ist ...... Wasser.
a) ein (der)
b) eine (die)
c) ein (das)