GLÜCKSRAD / KOŁO FORTUNY

Grę rozpoczynamy klawiszem "neues Spiel".     
Przed każdorazowym wytypowaniem litery należy wylosować stawkę przy pomocy klawisza "Einsatz ermitteln".
Stawka, czyli "Einsatz", może być ujemna - nie spowoduje to zakończenia gry.

  Obst/Gemüse:

Tipp: Der Buchstabe "E" ist in jedem Wort enthalten!

Ihr Startkapital:
Ihr Einsatz:
Der Moderator:


strona główna